DE WADDENZEE
 
 
 
Het Waddengebied bestaat uit een ondiep, gedeeltelijk afgesloten deel van de Noordzee, de Waddenzee, begrensd door kwelders en een reeks duineilanden, de waddeneilanden. De Waddenzee maakt deel uit van het grootste getijdengebied in Europa dat zich uitstrekt van Den Helder tot het Deense Esbjerg, een gebied met uitgestrekte slikken, zandbanken en geulen. Het grootste deel van de Waddenzee en van de onbewoonde eilanden zijn natuurreservaten krachtens de Natuurbeschermingswet en de PKB Waddenzee. Het gebied is van internationaal belang omdat het een kraamkamer is voor de Noordzee, een rust-, rui- en voedselgebied voor miljoenen trekvogels, en een broedgebied voor duizenden vogels, zeehonden en vele andere soorten. Het gebied is uitgekozen voor Europese bescherming als deel van het Natura 2000 Netwerk. Maar het is - en met name de waddeneilanden - ook een belangrijk recreatiegebied voor Nederland en Duitsland.
Omvang: ca. 250.000 ha; het natuurreservaat is ca. 150 000 ha.
 
 
Friesland biedt diverse prachtige fietsroutes om u op weg te helpen. Zo is Friesland één van de eerste provincies met een knooppuntnetwerk van fietspaden.
 
Dat is een betrekkelijk nieuw fenomeen, waarbij kleine ‘ommetjes’ en langere dagtochten feilloos op elkaar aansluiten. Door telkens bij een volgend knooppunt met fietsbewegwijzering te kiezen voor een volgend traject, is heel gemakkelijk een eigen fietstocht uit te zetten.
 
Noordwest en Noordoost Fryslân is het gebied in Nederland waar u eenvoudig zelf uw fietsroutes uitstippelt dankzij het fietsroutenetwerk van de ANWB. Op meer dan 100 knooppunten in het gebied vindt u informatiepanelen over het totale routenet en de toeristische attracties in de buurt. Bovendien zijn er van enkele routes ook themafietsroutes kaarten te koop bij de VVV kantoren, evenals een totaalkaart voor de routes in het gebied tussen de lijn Sneek-Bolsward-Afsluitdijk en langs Harlingen en de Waddenkust terug naar Leeuwarden en Sneek.
 
Waddenzee
Fietsroutenetwerk
voor het afspelen is Quicktime player vereist gratis te downloaden